Toetusi kokku:

438 909 759€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2083

Toetatud projektide jagunemine