Toetusi kokku:

779 079 872€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

3959

Toetatud projektide jagunemine