Toetusi kokku:

441 718 181€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2121

Toetatud projektide jagunemine