Toetusi kokku:

173 719 728€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

854

Toetatud projektide jagunemine