Toetusi kokku:

174 356 152€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

870

Toetatud projektide jagunemine