Toetusi kokku:

173 772 005€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

879

Toetatud projektide jagunemine