Toetusi kokku:

281 523 031€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1110

Toetatud projektide jagunemine