Toetusi kokku:

283 693 186€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1155

Toetatud projektide jagunemine