Toetusi kokku:

284 263 954€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1133

Toetatud projektide jagunemine