Toetusi kokku:

237 612 664€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1113

Toetatud projektide jagunemine