Toetusi kokku:

422 943 328€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2239

Toetatud projektide jagunemine