Toetusi kokku:

241 519 757€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1146

Toetatud projektide jagunemine