Toetusi kokku:

241 578 346€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1163

Toetatud projektide jagunemine