Toetusi kokku:

1 017 178 806€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2926

Toetatud projektide jagunemine