Toetusi kokku:

965 568 081€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2735

Toetatud projektide jagunemine