Toetusi kokku:

1 009 358 480€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2850

Toetatud projektide jagunemine