Toetusi kokku:

1 611 665 707€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

5415

Toetatud projektide jagunemine