Toetusi kokku:

964 346 283€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2705

Toetatud projektide jagunemine