Toetusi kokku:

252 574 153€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1135

Toetatud projektide jagunemine