Toetusi kokku:

259 714 268€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1153

Toetatud projektide jagunemine