Toetusi kokku:

4 522 702 021€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

29295

Toetatud projektide jagunemine