Toetusi kokku:

4 464 262 297€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

29851

Toetatud projektide jagunemine