Toetusi kokku:

4 542 995 559€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

29786

Toetatud projektide jagunemine