Toetusi kokku:

93 908 333€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

511

Toetatud projektide jagunemine