Toetusi kokku:

91 734 431€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

502

Toetatud projektide jagunemine