Toetusi kokku:

94 072 410€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

513

Toetatud projektide jagunemine