Toetusi kokku:

229 978 905€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1230

Toetatud projektide jagunemine