Toetusi kokku:

231 716 741€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1254

Toetatud projektide jagunemine