Toetusi kokku:

121 779 575€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

536

Toetatud projektide jagunemine