Toetusi kokku:

119 697 573€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

529

Toetatud projektide jagunemine