Toetusi kokku:

119 404 713€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

527

Toetatud projektide jagunemine