Toetusi kokku:

128 080 028€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

540

Toetatud projektide jagunemine