Toetusi kokku:

128 319 775€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

546

Toetatud projektide jagunemine