Toetusi kokku:

123 417 117€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

214

Toetatud projektide jagunemine