Toetusi kokku:

123 551 263€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

220

Toetatud projektide jagunemine