Toetusi kokku:

71 077 160€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

266

Toetatud projektide jagunemine