Toetusi kokku:

70 970 852€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

264

Toetatud projektide jagunemine