Toetusi kokku:

77 029 179€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

288

Toetatud projektide jagunemine