Toetusi kokku:

76 461 683€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

282

Toetatud projektide jagunemine