Toetusi kokku:

80 264 753€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

298

Toetatud projektide jagunemine