Toetusi kokku:

187 978 827€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

843

Toetatud projektide jagunemine