Toetusi kokku:

197 654 887€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

445

Toetatud projektide jagunemine