Toetusi kokku:

55 622 791€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

597

Toetatud projektide jagunemine