Toetusi kokku:

56 227 299€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

602

Toetatud projektide jagunemine