Toetusi kokku:

55 380 811€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

587

Toetatud projektide jagunemine