Toetusi kokku:

18 767 240€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

90

Toetatud projektide jagunemine