Toetusi kokku:

19 073 906€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

94

Toetatud projektide jagunemine