Toetusi kokku:

19 069 234€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

92

Toetatud projektide jagunemine