Tutvustus ja struktuur

Riigi Tugiteenuste Keskus (ametlik lühend RTK) on Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluv valitsusasutus. RTK osutab tugiteenuste osutamise kokkuleppe sõlminud keskvalitsuse asutustele erinevaid tugiteenuseid ning täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuse funktsiooni; Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kontaktasutuse; ning õigusaktides määratud juhul ka rakendusüksuse ülesandeid.

Juhtimine

RTK-d juhib peadirektor Tarmo Leppoja.
Lisaks on ellu kutsutud klientide esindajatest koosnev nõuandva iseloomuga nõukoda.

Keskuse struktuuriüksusteks on osakonnad (10). Suuremates osakondades on allüksustena moodustatud talitused (28) või üksused (nt ostuarvete üksus finantsarvestuse osakonna HTM talituses). Keskuse struktuuri võivad kuuluda ka peadirektorile ja peadirektori asetäitjale alluvad väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ja töötajate ameti- ja töökohad. Sellisteks on näiteks peadirektori asetäitja (Martin Karro), arendusjuht ja kvaliteedijuht peadirektori alluvuses ning projektijuhid peadirektori asetäitja alluvuses.  

Peadirektor koordineerib, suunab ja kontrollib finantsarvestuse, personaliteenuste, majandustarkvara, personali-ja halduse, riigihangete ja riiginõuete osakonna tööd. Peadirektori asetäitja vastutab kommunikatsiooni, toetuste arendamise, rakendamise ning sertifitseerimise osakondade töö eest. 


Osakonnad

 • Finantsarvestuse osakond

 • Personaliteenuste osakond

 • Majandustarkvara arenduse osakond

 • Riigihangete osakond

 • Personali- ja haldusosakond

 • Toetuste rakendamise osakond 

 • Toetuste maksete osakond 

 • Toetuste arendamise osakond

 • Kommunikatsiooniosakond


Missioon, visioon ja eesmärgid:

Missioon

Võimaldame kliendil keskenduda oma põhitegevusele pakkudes efektiivseid lahendusi tugiteenuste ning toetuste valdkonna korraldamisel.

Visioon aastaks 2024

Oleme eelistatuim tugiteenuste pakkuja ja toetuste rakendaja oma valdkonna parimate töötajate ning nutikate IT-lahendustega. 

Strateegilised eesmärgid

E1 E2 E3 E4 E5
Meie teenused aitavad kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule. Meie poolt pakutavad teenused on efektiivsed. Meie poolt pakutavaid teenuseid kasutab enamik keskvalitsuse üksustest. RTK on avalikkuses tuntud kui uuendusmeelne ja usaldusväärne organisatsioon. Meil töötavad kompetentsed ja pühendunud inimesed.

Põhiväärtused


KOMPETENTSUS

Oleme oma valdkonna
parimad asjatundjad!


KOOSTÖÖ

Koos saavutame
parima tulemuse


USALDUSVÄÄRSUS

Teeme seda,
mida lubame


Teenused

 • personali- ja palgaarvestus

 • personaliarendus (avaliku sektori üleste kesksete koolituste korraldamine)

 • finantsarvestus

 • riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamine
 • riigihangete korraldamine
 • riiginõuete haldamine
 • toetuste kasutamise korraldamine

Hallatavad infosüsteemid

RTK majandustarkvara arenduse osakond haldab ja arendab erinevaid põhitegevuseks vajalikke infosüsteeme: 

 • majandustarkvara SAP, kus toimub nii personali- ja palgaarvestus kui finantsarvestus ehk tegemist on RTK arvestajate olulisima töövahendiga
 • kõik riigitöötajad puutuvad igapäevaselt rohkem või vähem kokku Riigitöötaja Iseteenindusportaaliga (RTIP), mida samuti haldab ja arendab majandustarkvara arenduse osakond. RTIP on 2013. aastal RTK eestvedamisel lansseeritud iseteenindusportaal, kus 32 500 riigitöötajat saavad igapäevaselt hallata oma isikuandmeid ning majanduskulude, puhkuste, lähetuste, koolituste ja varade infot
 • RTK klientidel on kasutada veebipõhine aruandluskeskkond SAP BO, milles on realiseeritud rohkem kui 200 erinevat standardset aruannet ning mis annavad neile ülevaate majandustarkvaras oleva arvestuse kohta
 • erinevatest toetuste allikatest rahastuse taotlemiseks on loodud struktuurifondide e-toetuse keskkond
 • struktuuritoetuste infosüsteem (SFOS), mis on töövahendiks RTK töötajatele kui ka teiste toetuste rakendamisega tegelevate asutuste töötajatele

Lisaks vahendab RTK e-arvete menetluskeskkonda, mille osas on hetkel koostööpartneriks Fitek AS.


RTK Nõukoda

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) tegevusvaldkonda kuuluvate teenuste osutamist koordineerib nõuandva õigusega alaline nõukoda.

Loe lähemalt

Personaliinfo

Riigi Tugiteenuste Keskus on kompetentsikeskuseks mitmete tugiteenuste osutamisel ja toetuste administreerimisel avalikus sektoris, meil töötavad oma valdkonna parimad spetsialistid, kes on oma teadmiste poolest kõrgelt hinnatud.

Loe lähemalt

Tule meile tööle

Riigi Tugiteenuste Keskus koondab riigiasutuste olulised tugitegevused ühte struktuuri kokku. Riigi roll on olla kodanikule võimalikult säästlik, efektiivne ja kasulik ning seetõttu otsime parimaid lahendusi nende eesmärkide ellu viimiseks.

Loe lähemalt

RTK Ajalugu

RTK ajalugu on küll lühike, aga väga mitmekülgne ning väikese perioodi sisse mahub mitmeid sündmuseid.

Loe lähemalt

Teabenõude esitamine

Teabenõuet saab meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Riigi Tugiteenuste Keskusel juba olemas. Päringu ja/või selgitustaotluse puhul peame info aga andmete alusel kokku panema ning see võib võtta kauem aega.

Loe lähemalt

Kõik kontaktid

Riigi Tugiteenuste Keskuse töötajate kõik kontaktid leiad siit lehelt.

Loe lähemalt


Struktuurijoonis

(kliki joonisel, et näha suuremalt)

Viimati uuendatud 26.09.2022